Revolutie!

Ja ik meen het echt. Ik wil een revolutie 1 ontketenen. Bewust en met volle overtuiging. En ik heb tot 17 maart 2017 om dat voor elkaar te krijgen. Dus er zit wel wat druk achter.

Waarom?

Omdat onze (indirecte) democratie 2 niet meer werkt, onze samenleving de verbinding kwijt is en onze globale maatschappij/economie door de verkeerde fundamenten in diepe crisis is en ons mee de afgrond in sleurt. Met uiteindelijk resultaat de ineenstorting van de globale beschaving.

Was ik maar poep aan het praten

Had ik maar ongelijk. Wil niets liever. Heb tenslotte twee kinderen op aard gezet. Maar de feiten zijn niet te ontkennen. Ze zijn dagelijks te zien op het nieuws. De gevolgen ook. Zestig miljoen mensen zijn nu op drift en dat gaat groeien naar tweehonderd!! miljoen. Een globale economie, die slechts drijvende kan worden gehouden wordt door het bijpompen van geld tot in het absurde. Klimaatverandering op een schaal en met een snelheid die zelfs wetenschappers elke dag weer opnieuw verrast. We breken alle zorgwekkende records, elke maand weer.

brain

Natuurlijk vertel ik niets nieuws, maar tussen weten, voelen en handelen zitten werelden. Ons brein is tenslotte niet bedraad om te handelen naar toekomstig gevaar. En het naderende gevaar is zodanig groots dat we er niet mee overweg kunnen. We verstoppen onszelf in dagelijkse beslommeringen en laten ons in slaap wiegen door sussende woorden. Met alle apocalyptische gevolgen van dien.

theend

Maar ik heb de rode pil genomen. Ik voel de pijn. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Ik kan niet meer terug en handel ernaar. Ik ga niet zitten wachten tot er iemand anders opstaat. Dit gaat mijn tijd niet duren. Dit is niet iets van de komende eeuw. Niet iets voor 2050 of 2030. Dit is NU radikaal 3 handelen of straks niet meer in staat zijn het tij (letterlijk) te keren.

Waar is de politiek?

Onze volksvertegenwoordigers. De leden van onze voortstuwende macht zitten zo vast in oude systemen en machtstructuren, dat ook zij niet adequaat kunnen reageren. Sterker nog, zij frustreren de samenleving in plaats van dat ze oplossingen mogelijk maken. Ze zijn verworden tot een boekhoudersclub die de economie als synoniem ziet voor de samenleving. Waar iedere politicus meester is in het politieke spel, ontkoppeld van inhoud en menselijke waarden. Wat leidt tot hypocratie, patstellingen, besluiteloosheid en slecht leiderschap.

1848

Een oude puzzel

Ik zie onze samenleving (en hoe we die organiseren) als een puzzel. In 1848 is aan de huidige puzzel begonnen en we zijn er nog steeds mee bezig. Het is door de tijd heen een waanzinnig complex ding geworden. Doordrongen van het denkraam van toen en het voorbije industriële tijdperk. En is daardoor niet in staat radicaal [Footnote]uit het Latijn radix (2e naamval radicis) (wortel, oorsprong) met het achtervoegsel -aal[/footnote] te veranderen en zichzelf een nieuw denkraam of fundamenten te geven.

Ieder nieuw puzzelstukje dat wordt aangedragen, hoe vanzelfsprekend ook, wordt beoordeeld op basis van het ín die puzzel passen. Maar dat lukt niet, omdat die puzzel de verbinding met ons huidige denken en onze noodzakelijke behoeftes mist. Hierdoor diskwalificeren we de stukken die zo verschrikkelijk belangrijk zijn om als globale beschaving een toekomst te hebben. En dus trappen we in dezelfde val als al die eerdere gevallen beschavingen voor ons.

29994-adam-and-eve-in-the-garden-of-eden

Het paradijs ligt voor het grijpen

Dat is zo geweldig aan onze tijd. We hebben de grootste uitdagingen ooit en tevens de grootste kansen. Want het kan anders. We hebben alle kennis en inzichten en technologie in huis. Het is slechts een kwestie van kiezen.

En voor ons Nederlanders staat een uitgelezen moment voor de deur: 17 maart 2017. De dag van onze verkiezingen. De dag waarop we het helemaal anders kunnen doen. En ik ga er (mede) voor zorgen dat we echt wat te kiezen hebben.

De nieuwe renaissance is een keuze

De nieuwe renaissance 4 ligt voor het grijpen. Mijn hypothese is dat alle puzzelstukjes voor die nieuwe samenleving al bestaan, we moeten ‘m alleen even maken. Los van de oude puzzel. En dat gaan we gezamenlijk doen. Transparant, open source, crowdsourced en in co-creatie. Samen brengen we dat in de vorm van een politiek programma voor en door Nederland, vanuit menselijke waarden, diversiteit, gelijkheid en met het oog scherp gericht op de toekomst.

Waarom Nederland?

We zijn een van de rijkste landen van de wereld. We zijn klein, met een waanzinnig fijnmazig ingerichte infrastructuur, we hebben een hoge technologische ontwikkeling en zijn ook nog eens relatief goed opgeleid. Eigenlijk zijn we een stad in de vorm van een land. Prima eigenschappen om juist bij ons te beginnen.

Help mee

Sluit je aan bij de steeds grotere groep mensen die de urgentie en de noodzaak voelen en geloven dat het paradijs mogelijk is als we nu handelen. Laten we ons momentum grijpen. Onszelf tot het uiterste uitdagen en iets prachtigs, inspirerends en praktisch bruikbaars maken. Geen dromen, wilde vergezichten. Maar concreet en uitvoerbaar. En niet morgen maar nu. Laat je niet in de luren leggen in het heden. Kies voor de toekomst.

drukvoorrevolutie


  1. een plotselinge en meestal onverwachte drastische verandering van het huidige politiek klimaat. Een politieke en sociale ordening gesteund op de werkelijke wil van het volk

  2. staatsvorm waarbij (letterlijk) het volk regeert

  3. uit het Latijn radix (2e naamval radicis) (wortel, oorsprong) met het achtervoegsel -aal

  4. wedergeboorte van een grootscheepse culturele opleving. Specifiek de periode 1300-1600 in de Italiaanse geschiedenis