in Werk in uitvoering

Scientists Reveal the Number of Times You’re Actually Conscious Each Minute

Rather than take in the world in a constant stream of information, consciousness oscillates in and out of focus, meaning that what we think we know about the world has actually just been pieced together from limited information. Their estimates of how often we are actually focused suggest we don’t know much about the world at all.

De wetenschap komt er steeds meer achter dat zoals wij de wereld ervaren niet de werkelijke wereld is. En dat de stukjes informatie die we ervaren dankzij onze sensoren ook maar beperkt is. Uiteindelijk is de wereld vooral een real time constructie van ons brein.

Dat wat wij ervaren is slechts een evolutionair overlevingsmechanisme. Een interface. Een virtuele realiteit. En het is echt prachtig hoe wij als mensen proberen te snappen hoe we functioneren en hoe we voorbij die grenzen proberen op te rekken.

Link naar het artikel

Wat vind jij?

Reactie