in publicworks

Twitter kent me niet

Ik heb maar niet op “More suggestions” gedrukt… je moet je geluk niet tarten.

Wat vind jij?

Reactie