in publicworks

Wat is corruptie?

Corruption Perceptions Index from Transparency International

Transparency.orgĀ legt het uit. Wil je de nummers zien? Ga naar de website en blijf je verbazen.

Wat vind jij?

Reactie