in Werk in uitvoering

Opslag in de wolken

The cloud has everything and the kitchen sink

Historie
Er wordt heel veel content geproduceerd. En ieder hield deze content op zijn eigen stukje server. Vlak naast zijn eigen database en websitestruktuur / cms. Applicatie en data waren niet van elkaar gescheiden.

Nu
Maar de afgelopen jaren is er iets veranderd in het internetgebruik. Mensen zijn ook gaan produceren, en zette ze dat een paar jaar geleden nog op hun eigen blog, nu zetten ze deze content in sociale netwerken. Binnen systemen die zij niet zelf beheren.
Deze netwerken krijgen een enorme vloed aan extra content te verwerken en hun database en opslag groeit explosief.

Deze veranderingen brengen o.a. de volgende vragen met zich mee:

  • Hoe scheid je content van je organisatie en dat van de gebruiker
  • Hoe hou je de kosten van opslag beheersbaar
  • Hoe zorg je voor maximale redundancy. Beschikbaarheid van de data.
  • Betrouwbaarheid van de data
  • Wie is eigenaar van welke data?
  • Hoe hou je je applicatie snel?
  • Hoe anticipeer je op de groei van data

Amazon kwam dit tegen in hun eigen praktijk en ontwikkelde Amazon Web Services* die voor veel van deze vragen een antwoord heeft gevonden. Een service die elke organisatie, die besluit meer de interactie aan te gaan met hun gebruikers, serieus zou moeten overwegen.
Een goed voorbeeld is animoto draait volledig via AWS. En de service wordt op zijn beurt weer gebruikt door bijvoorbeeld de VPRO.

*The Amazon Web Services (AWS) are a collection of remote computing services (also called web services) offered over the Internet by Amazon.com. Launched in July 2002, Amazon Web Services provide online services for other web sites or client-side applications. Most of these services are not exposed directly to end users, but instead offer functionality that other developers can use Amazon Web Services’ offerings are all billed on usage, with the exact form of usage varying from service to service.

Wat vind jij?

Reactie