OpenID ja of nee?

Open ID heeft grote voordelen: je kan op verschillende website met dezelfde gegevens inloggen je kan meer dan alleen je NAW gegevens meenemen naar andere websites] het  is open source en dus platform onafhankelijk en gebruikt afgesproken web standaarden Het is nog niet breed gedragen in Nederland, mogelijkheden om bepalend te zijn we kunnen makkelijk widgets toevoegen die onze site en content overstijgen we mogen dit logo voeren ;-) “…if you do you get more data and you will make it easier for them to login.